yamaha贴片机 服务电话:13922849780 中文版  |  English


 
您的位置:产品展示
 YAMAHA贴片机配件 > 雅马哈常用配件 > KGB-M71VC-00X YAMAHA贴片机YV100XG头部配件
 • 产品编号:9715354116
 • 产品名称:KGB-M71VC-00X YAMAHA贴片机YV100XG头部配件
 • 规 格:KGB-M71VC-00X
 • 产品备注:
 • 产品类别:YAMAHA贴片机配件
  产 品 说 明:
 • KGB-M71VC-00X YAMAHA贴片机YV100XG头部配件 HOLDER PULLEY

  1 KV8-M7101-00X HOUSING HEAD 1
  2 KV8-M7103-50X PLUG 4
  3 K65-M257M-00X O-RING 3 24 S12.5
  3-1 90200-01J125 O-RING 3 24 S12.5
  4 KM1-M7140-00X PACKING 16 MYR-6
  4-1 90990-22J003 PACKING 16 MYR-6
  5 KV8-M7103-10X PLUG 4
  6 KV8-M7104-00X PISTON 8
  7 KM1-M7107-00X PACKING 8 LO43165
  7-1 90990-22J006 PACKING 8 LO43165
  8 KM1-M7141-00X PACKING 16 MYA-10A
  8-1 90990-22J002 PACKING 16 MYA-10A
  9 KV8-M71RJ-00X COLLAR BRG. 8
  10 KG7-M7137-A0X LEAF SPRING 16
  11 KG7-M7169-00X SCREW 16 M2X3
  12 KG7-M7170-00X WASHER 16
  12-1 90990-28J002 WASHER PLAIN 2 2003.03.28 M330113
  13 KGB-M7184-00X BOLT,HEX. S.H 7 M3X60
  14 92A08-03303 SET SCREW 16 M3X3
  15 KV8-M71VS-00X COLLAR,SENSOR 12
  16 KGB-M7183-00X PLATE,EJECTOR 1
  17 KV8-M7109-00X COLLAR 1, HEAD 4
  18 KV8-M7110-00X COLLAR 2, HEAD 4
  19 90933-03J128 BRG. 24 MF128ZZS
  20 KGB-M7167-00X PULLEY 8
  21 KV8-M7154-00X SPG.RETURN 8
  22 KV8-M7108-00X NUT 8
  23 90933-02J604 BRG. 8 604ZZ
  24 99001-03600 CIRCLIP 8
  25 KU1-M7152-00X WASHER 1 THURUST 8
  26 KV8-M71R7-50X PLATE BEARING 4
  27 KGB-M7111-00X PULLY, POST 1
  28 KV8-M7115-00X SHAFT 1 TENSION 4
  29 KGB-M7116-00X PULLY 2 1
  30 KV8-M7117-00X BLOCK, ADJUST 1
  31 KV8-M7119-00X BLOCK, ADJUST 1
  32 KV8-M7131-00X BRACKET, Z SENSOR 1
  32-1 KV8-M7131-01X BRACKET, Z SENSOR 1 2001.01.16 M110051
  33 KV8-M7166-00X PLATE, VALVE 1
  34 KGB-M71VC-00X HOLDER PULLEY 1 2002.02 M210074
  35 92A08-04305 SET SCREW M4X5
  36 KGB-M71Y1-01X COLLAR 1 PULLEY 1
  37 99009-10800 CIRCLIP 1 ISTW-10
  38 KGB-M71Y9-50X BODY, CYLINDER 1
  39 KV8-M71YB-00X PACKING 8
  39-1 90990-22J005 PACKING 8
  40 91317-05006 BOLT HEX. SOCKET HEAD 8 2002/01/08 M210011
  41 KM1-M7105-00X PLUG 2 8
  42 KM1-M7112-01X STOPPER 1
  43 KGB-M7181-00X BELT, HEAD 2
  44 KM1-M7186-00X O-RING 8 5X1.0
  44-1 90990-17J007 O-RING 8 5X1.0
  45 KV8-M653F-A0X SENSOR 3 ASSY 4 E2S-Q22 (DOWN 1,3,5,7)
  46 KV8-M653G-A0X SENSOR 4 ASSY 4 E2S-Q22B (DOWN 2,4,6,8)
  47 KGB-M653A-00X SENSOR HEAD ASSY 3
  47-1 KGB-M653A-01X SENSOR HEAD ASSY 1 2004.03.18 M430057
  47-2 KGB-M653A-02X SENSOR HEAD ASSY 1 2005.07.21 MB70010
  48 KGB-M653F-10X SENSOR 3 ASSY 1 EE-SX872P
  49 93604-06083 PIN DOWEL 6 4X6
  49-1 90990-02J001 PIN DOWEL 4 2002.02.19 M220087
  50 99480-04008 PIN PARALLEL 8 4X8
  51 90110-03248 BOLT HEXA.S.H 7 M3X55
  51-1 91317-03055 BOLT HEX. SOCKET HEAD 3 2003.07.15 M370057
  52 92D18-02006 BOLT HEX 12 M2X0.4X6
  52-1 90115-02J008 BOLT HEX. SOCKET HEAD 12 2002.08.21 M280085
  53 $KM-05 MUFFLER 7
  54 $SLH8-01 JOINT 2
  55 $TSH6-01 JOINT 2
  56 KG2-M7181-00X PACKIN 24 MYA-4
  56-1 90990-22J001 PACKIN 24 MYA-4
  57 KV8-M7162-00X SOLENOID VALVE 1
  58 KGB-M7163-00X EJECTOR, RESIN 1
  59 KV8-M71VB-00X COVER SENSOR 1
  60 KM1-M4592-12X VAC SENSOR BOARD ASSY 8
  60-1 KM1-M4592-13X VAC SENSOR BOARD 8 2005.04.19 MB40065
  61 KGB-M7169-00X SPACER 1
  62 KGB-M7170-00X GEAR 1 1
  63 KGB-M7171-00X GEAR 2 1
  64 KGB-M7172-00X COLLAR 1, GEAR 1
  65 KGB-M7173-00X COLLAR 2, GEAR 1
  66 KGB-M7174-00X SHAFT, GEAR 1
  67 90933-02J085 BEARING 2 MR85ZZS
  68
  69
  70 KGB-M7179-00X COVER, GEAR 1
  71 KGB-M7185-00X PLATE 2, NUT 1
  72 90933-01J800 BEARING 2
  73 KGB-M712S-A0X STD. SHAFT 1, SPARE 1 SPARE PARTS
  74 KGB-M713S-A0X STD. SHAFT 2, SPARE 1 SPARE PARTS
  75 KV8-M7103-B0X PLUG ASSY 4
  76 KV8-M7103-C0X PLUG ASSY 4
  77 KV8-M7104-A0X PLUG ASSY 8
  78 KGB-M71S0-50X STD. SHAFT 3, SPARE 1 SPARE PARTS 2002.10.18 M200051
  79 KGB-M71Y9-B0X BODY BRACKET ASSY 1 2001.02.02 M110144
  80 KM1-M7105-A0X PLUG 2 ASSY 8
  81 KGB-M71VD-00X NUT GEAR 1 2004.02.03 M420001
  82 KGB-M7163-A0X EJECTOR 1 SPARE PARTS
  83 KM1-M7163-20X VALVE 1 SPARE PARTS
  84 KM1-M7163-30X VALVE 1 SPARE PARTS
  85 M46-M8527-C0X FILTER 1 SPARE PARTS 2001.02.02 M120012
  90990-17J00B O-RING 1 SPARE PARTS
  Delete (2006.12.11) MCY0027
  KM5-M7174-F0X FILTER CAP 1 SPARE PARTS 2001.02.02 M120012
  Delete (2006.12.11) MCY0027
  88 90990-17J010 O-RING 1
  89 KM5-M7174-G0X FILTER CAP 1
  90 KV8-M7162-20X VALVE 1 SPARE PARTS
  91 KV8-M7162-10X VALVE 1 SPARE PARTS
  92 91317-04030 BOLT,HEX. S.H 4 M4X30 2006.10.02 MC90097
  86

  • 点击数:310 录入时间:2023/9/7 15:35:41 【打印此页
  • 上一篇:雅马哈活塞铜套 >> 返回
   下一篇:YAMAHA YSM10/20R IC物料托盘/封装电子料专用  


   版权所有 © Yamaharcc.com 深圳市仁创自动化设备有限公司  电话:13922849780  QQ:384225819
   网站备案号:粤ICP备19144191号   网站建设